محصولات و خدمات ایرانسل فناوری اینترنت اشیاء بازار ایران

ایرانسل و اینترنت اشیاء

ایرانسل به عنوان یکی از اپراتور های شبکه تلفن همراه و از بزرگترین سازمان های فعال در حوزه ی فناوری های جدید از جمله اینترنت اشیاء، در عرصه های مختلفی از بازار اینترنت اشیاء ورود کرده است و حضور ایرانسل در اغلب بازارهای عمودی و افقی این حوزه بسیار قدرتمند، هدفدار و پرتوان ارزیابی میشود. برخی از راهکارها و خدمات مبتنی بر اینترنت اشیاء این سازمان در پایگاه رسمی،نمایشگاه های برگزار شده و نیز کانالهای اطلاع رسانی شرکت مذکور در شبکه های اجتماعی معرفی شده اند که نگاهی گذرا به آنها خواهیم داشت.