گروه طیف-فروم اینترنت اشیاء ایران- بازار IoT

طیف و اینترنت اشیاء

گروه علمی تحلیلی طیف به مدیریت آقای مهدی روحانی نژاد در سالهای اخیر به عنوان مرکزی برای تصمیم سازی در حوزه های کلان ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور از طریق سیاست پژوهی و آینده نگاری فناوریها و خدمات ارتباطی، هم‌انديشي با خبرگان و صاحبنظران، مطالعات و تحليل‌هاي علمي و تطبیقی، و ارتباطات با موسسات و سازمان‏ های معتبر بین المللی حوزه فاوا عمل کرده است.

این گروه با تشکیل فروم اینترنت اشیاء ایران (IiF)، توانسته است نقش موثری در هم افزایی و همگرایی سازمان های ذی نفع در حوزه ی اینترنت اشیاء ایفا کند.