آریا همراه سامانه و اینترنت اشیاء

شرکت آریا همراه سامانه (AHS)، به صورت کنسرسیومی از سه شرکت بزرگ ایزایران، شرکت گسترش الکترونیک سینا و پتسا در اول شهریور 1385 بصورت شرکت سهامی خاص به ثبت رسید. آریا همراه با پشتوانه ای قوی و تیمی متخصص در حوزه های گسترده ای ورود کرده که از جمله ی آنها اینترنت اشیاء است. نگاهی گذرا به راهکارهای ارائه شده ی این شرکت در بازار اینترنت اشیاء ایران خواهیم داشت.